menu search
brightness_auto
more_vert
नामदेव महाराज म्हणतात की, आकाशातील ढगांना पाहून चातक पक्षी त्याची स्वत:ची तहान भागवण्यासाठी विनवणी करतो.
thumb_up_off_alt 0 like thumb_down_off_alt 0 dislike

1 Answer

more_vert
 
verified
Best answer
नामा म्हणे मेघा जैसा। विनवितो चातक तैसा।।
thumb_up_off_alt 0 like thumb_down_off_alt 0 dislike

Related questions

thumb_up_off_alt 0 like thumb_down_off_alt 0 dislike
1 answer
thumb_up_off_alt 0 like thumb_down_off_alt 0 dislike
1 answer
thumb_up_off_alt 0 like thumb_down_off_alt 0 dislike
1 answer
thumb_up_off_alt 0 like thumb_down_off_alt 0 dislike
1 answer

4.8k questions

4.3k answers

67 comments

387 users

...