menu search
brightness_auto
more_vert
खाली दिलेल्या कंसातील योग्य पर्याय निवडून अभंगांच्या ओळी पूर्ण करा.

(i)अग्निमाजि पडे बाळू। ……………………….” धांवें कनवाळू।। (माता, जननी, आई)

(ii) तैसा धांवें माझिया काजा। अंकिला मी ……………………….” तुझा।। (मालक, स्वामी, दास)

(iii) भुकेलें वत्सरावें।………………………. हुंबरत धांवे।। (धेनु, गाय, गवा)
thumb_up_off_alt 0 like thumb_down_off_alt 0 dislike

1 Answer

more_vert
 
verified
Best answer
(i) माता

(ii) दास

(ii) धेनु
thumb_up_off_alt 0 like thumb_down_off_alt 0 dislike

Related questions

thumb_up_off_alt 0 like thumb_down_off_alt 0 dislike
1 answer

4.8k questions

4.3k answers

67 comments

387 users

...