menu search
brightness_auto
more_vert
उत्तरे लिहा.

(i) संत नामदेव यांचे दास –

(ii) संत नामदेव यांना धावून यायला सांगतात –  

(iii) मेघांची विनवणी करणारा –  

(iv) पाडसासाठी चिंतित असणारी –
thumb_up_off_alt 0 like thumb_down_off_alt 0 dislike

1 Answer

more_vert
 
verified
Best answer
(i) संत नामदेव यांचे दास – [श्री विठ्ठलाचे]
(ii) संत नामदेव यांना धावून यायला सांगतात – [श्री विठ्ठलाला]
(iii) मेघांची विनवणी करणारा – [चातक]
(iv) पाडसासाठी चिंतित असणारी – [हरिणी]
thumb_up_off_alt 0 like thumb_down_off_alt 0 dislike

Related questions

thumb_up_off_alt 0 like thumb_down_off_alt 0 dislike
1 answer
thumb_up_off_alt 0 like thumb_down_off_alt 0 dislike
1 answer
thumb_up_off_alt 0 like thumb_down_off_alt 0 dislike
1 answer

4.8k questions

4.3k answers

67 comments

387 users

...